ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ

Η εταιρεία ΕΡΓΙΑΣ Α.Τ.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 και αποτελεί τη συγκέντρωση κάτω από μία κοινή στέγη των δραστηριοτήτων τριών έμπειρων επαγγελματιών του χώρου των κατασκευών, οι οποίοι είναι και οι ιδρυτές της.

Η ΕΡΓΙΑΣ Α.Τ.Ε. αποτελεί το βήμα ωρίμανσης των τριών επαγγελματιών, καθώς ως κέλυφος ήρθε να προσδώσει στις επι μέρους δράσεις προστιθέμενη αξία.

Διαβαστε περισσοτερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ