ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εταιρεία ΕΡΓΙΑΣ Α.Τ.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 και αποτελεί τη συγκέντρωση κάτω από μία κοινή στέγη των δραστηριοτήτων τριών έμπειρων επαγγελματιών του χώρου των κατασκευών, οι οποίοι είναι και οι ιδρυτές της.

Ο Γιώργος Καχραμάνης, πολ. μηχ. ΕΜΠ και ο Παναγιώτης Βακαλέλης, υπεργολάβος οικοδομικών εργασιών, δραστηριοποιούνται από το 1976 στο πεδίο των ιδιωτικών έργων και συγκεκριμένα στην οικιστική ανάπτυξη, ανεγείροντας αστικές πολυκατοικίες. Ο Γιώργος Μπιλλίνης, Αρχ/νας μηχ. ΕΜΠ επιχειρεί από το 1987 στο στίβο των Δημοσίων Έργων ως εργολήπτης.

Η ΕΡΓΙΑΣ Α.Τ.Ε. αποτελεί το βήμα ωρίμανσης των τριών επαγγελματιών, καθώς ως κέλυφος ήρθε να προσδώσει στις επι μέρους δράσεις προστιθέμενη αξία. Η επιχείρηση εξασφαλίζει σαφώς μεγαλύτερο μέγεθος, καλύτερη βάση εκκίνησης στην αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, επαρκέστερη κεφαλαιακή διάρθρωση, διεύρυνση των τομέων δράσης, καλύτερες προοπτικές.

Έτσι, η εταιρεία, εκτός της βασικής συμβατικής κατασκευαστικής δραστηριότητας της, (αστικές οικιστικές αναπτύξεις, ιδιωτικά – δημόσια έργα ), έχει επεκτείνει το ενδιαφέρον της στη παραγωγή οργανωμένης παραθεριστικής κατοικίας, στην εκμετάλλευση εμπορικών ακινήτων (γραφειακοί χώροι, καταστήματα), στη παραγωγή και εμπορία ενέργειας (αιολικά πάρκα, Φ/Π, άλλες μορφές ΑΠΕ).

Στόχοι – Φιλοσοφία

Συμπληρώνοντας δέκα χρόνια ζωής και δραστηριοποίησης στο χώρο των κατασκευών, η εταιρεία αλλάζει, εξελίσσεται, αφομοιώνει τα νέα δεδομένα, συλλαμβάνει και ενσωματώνει τα μηνύματα της αγοράς και των οικονομικών κύκλων. Ένα στοιχείο μόνο παραμένει αναλλοίωτο: Η πιστή τήρηση του αξιακού κώδικα και των αρχών, πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε αυτή η επιχείρηση. Οι αρχές αυτές συνίστανται στο σεβασμό προς το πελάτη, στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, στη κατανόηση, στην ειλικρίνεια στις σχέσεις, στην εντιμότητα στις συναλλαγές. Κύριο μέλημα, όλων μας είναι η ικανοποίηση του πελάτη. Είτε αυτός είναι ένας Δημόσιος φορέας, είτε ένας ιδιώτης που μας εμπιστεύθηκε την οικοδόμηση του ακινήτου του, είτε βεβαίως ο αγοραστής ενός διαμερίσματος, ενός γραφείου ή ενός καταστήματος από κάποια οικοδομή μας. Η εμπειρία τόσων ετών έχει διδάξει ότι , για να προσφέρεις ικανοποίηση, για να ανταποκριθείς στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη, πρέπει πάνω απ ’όλα να παράγεις ποιοτικό προΐόν και αφ ’ετέρου να αφιερώνεις τον απαραίτητο χρόνο φροντίδας στο πελάτη, δυνητικό ή οριστικό, παρέχοντας του πληροφορίες και επεξηγήσεις, δίνοντας απαντήσεις στις απορίες του, αίροντας πιθανές ανησυχίες του. Ο ικανοποιημένος πελάτης με τη σειρά του σου προσφέρει κι αυτός την ικανοποίηση ότι έκανες καλά τη δουλειά σου, άρα βαδίζεις σωστά στο στίβο της ελεύθερης αγοράς, συνεπώς δικαιούσαι να αναμένεις από αυτή να σε επιβραβεύσει επιχειρηματικά. Μόνο έτσι μπορείς να προσδοκάς καλύτερες προοπτικές για το μέλλον, βελτίωση της θέσης σου στην αγορά.
Ανάλογες σχέσεις οικοδομούμε και με τους συνεργάτες μας. Στις δουλειές μας χρησιμοποιούμε πάντοτε τους καλύτερους υπεργολάβους, τεχνίτες και εργάτες, καθώς και τους πιο αξιόπιστους προμηθευτές. Συνεργάτες έμπειρους, άριστα καταρτισμένους τεχνικά, με σχέσεις που διαρκούν και σφυρηλατούνται στο χρόνο.

Φιλοσοφία όλων μας είναι η εναρμόνιση με τις πιο σύγχρονες εφαρμογές στο χώρο των κατασκευών, με τα ρεύματα για το σχεδιασμό, τη λειτουργικότητα και τη μορφολογία που έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση διεθνώς. Προσπαθούμε να ενσωματώνουμε στα έργα μας τεχνολογικά νέα και εξελιγμένα υλικά, με καλύτερη συμπεριφορά στη κατασκευή, με ποιοτικότερα χαρακτηριστικά, υλικά οικολογικά, φιλικά προς το περιβάλλον. (μονωτικά, κονιάματα, κουφώματα, χρώματα κλπ). Θωρακίζουμε, σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές, τα κτίρια μας στο τομέα της στατικής επάρκειας, για να παρέχουν στο χρήστη τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Τα θωρακίζουμε επίσης θερμομονωτικά, για να καταναλώνει ο χρήστης τη λιγότερη δυνατή ενέργεια για τη θέρμανση και το δροσισμό τους, με προφανή οφέλη την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, καθώς και τη μειωμένη εκπομπή ρύπων.

Επισημαίνουμε, τέλος, τη διαχρονική προσπάθεια που καταβάλλουμε να ενσωματώνουμε στα κτίρια που κατασκευάζουμε, από τους πρώτους στον ανταγωνισμό, όλες τις καινοτόμες εφαρμογές και τις λύσεις που συνέχεια εξελίσσει η τεχνολογία των κατασκευών για την ικανοποίηση των αναγκών των ενοίκων σε ασφάλεια (κλειστά κυκλώματα, συναγερμός), διαδικτυακή επικοινωνία (εσωτερική καλωδίωση, γρήγορο internet), ευκολία χειρισμών (ηλεκτροκίνηση τεντών) κλπ.

ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Η εταιρεία ΕΡΓΙΑΣ Α.Τ.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 και αποτελεί τη συγκέντρωση κάτω από μία κοινή στέγη των δραστηριοτήτων τριών έμπειρων επαγγελματιών του χώρου των κατασκευών